Det här är Jägarstugan

Att ge en möjlighet för alla att vistas i skog och natur är en av de aktiviteter som efterfrågas mest av alla, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Vårt främsta syfte och mål är att möjliggöra detta.

Våra värderingar

Miljön i och runt Jägarstugan ska få oss att stanna upp i livet, erbjuda alla ett i många fall livsnödvändigt stopp på resan genom livet. Här ska vi erbjuda en depå där du kan fylla på livsanden med ny visdom och nytt bränsle, ett utrymme för nya naturupplevelser, eftertanke, och reflektion, en plats i vildmarken som i lyckliga stunder leder till ett vägval där du själv har sista ordet.

Föreningen har utvecklingsstöd från  Göranssonska stiftelselsen och Leader Gästrikebygden inom projektet Wild Camp nästa steg.

Vad vi gör

Jägarstugan hälsar alla välkomna till oss. Vi anordnar återkommande arrangemang där du kan anmäla dig själv, dina barn, ditt företag eller hela familjen.

Alla aktiviteter syftar till att få människor att komma ut i vår natur. För att ge tillbaka kunskap som nästan gått förlorad om vår skog, natur och viktiga kulturarv.

Vi arbetar även med integrering av personer som har ett behov av att arbetsträna eller träna på det Svenska språket.

Det är vi som jobbar här

Vi som jobbar med verksamheten i Jägarstugan drivs av att skapa värdefull sysselsättning för individer som av olika anledningar befinner sig  utanför vår ordinarie arbetsmarknad. Med själ och hjärta vill vi göra naturen tillgänglig för ALLA och på ett lekfullt sätt ge ny kunskap till våra gäster om den Svenska skogen.

Vår styrelse

Kjell Thorslund, Mats Sahlberg, Leif Karvonen, Einar Persson, Andreas Österbacka, Mikael Nilsson och Magnus Worén.

Har du frågor?

Kontakt oss direkt så hjälper vi dig.
jagarstugan@gmail.com

070 569 47 99

Bli  medlem

Som medlem i Föreningen bidrar du till att sprida förlorad kunskap om naturen framförallt till barn och unga.

Medlemsskapet kostar bara 100:-kronor per kalenderår.
Skicka ett e-mail till jagarstugan@gmail.com med ditt namn och e-mailadress.

Sätt in 100:- på Bankgiro 5700-9581 eller Swish 123 509 53 85.

Du är välkommen!!


Bli exklusiv medlem nu!